fredag 11. mai 2012

Kollasjer laget i Photoshop med tema fra stilhistorie

Elevene har valgt seg fire stilperioder som de har laget kollasjer til.

Den valgte stilperioden skulle komme tydelig fram ved at en skulle ha med minimum syv karakteristiske element. Elevene har blant annet forsøkt å få fram originalitet, helhet og balanse i komposisjonene.onsdag 2. mai 2012

Masketeknikker!

Elevene har jobbet med masketeknikker en periode. Noen elever har vært innom både strikking, hekling, pjoning, gimping og hakking.

Det ble mange fine produkt!