fredag 2. desember 2011

Reklameplakater

I faget kvalitet og dokumentasjon, har elevene laget reklameplakater i A3-format. Elevene skulle lage en plakat for et valgfritt designobjekt og en for et selvlaget produkt.

Før elevene begynte å jobbe med plakatene, skulle de definere målgrupper for hvem de ønsket å nå fram til. Målgruppene kunne beskrives ved f.eks. kjønn, alder og interesser.

Målet med denne oppgaven var at elevene skulle få øvelse i å bruke Photoshop som verktøy og at de skulle utvikle som forståelse for komposisjon. Komposisjon betyr  "å sette deler sammen til en helhet".  Elevene har blant annet jobbet med å få til balanse i komposisjonen.

Her ser du noen av resultatene:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar